ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مهربان
دانشگاه آزاد اسلامی مهربان
سالن ورزشی دانشگاه

تصویب رشته های جدید در دانشگاه

download (3)

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو نرم افزار معماری(نقشه کشی ساختمان) متالوژی برق (الکترونیک) حسابداری جدید الکتروتکنیک جدید ----------------------------------------- کاردانی...

دکتر صدقی ارتباط دانشگاه با صنعت را امری ضروری در واحد های دانشگاهی دانست.

download (3)

دکتر صدقی ریاست واحد در جلسه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهربان لزوم پیوند دانشگاه با صنعت را جزو ضروری ترین کارها دانست. وی با اشاره به تخصصی کردن سرفصل ها و...

ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی مهربان

download (3)

دانشگاه آزاد اسلامی مهربان از متقاضیان در مقطع کارشناسی پیوسته  و  ناپیوسته و کاردانی  پیوسته  و  ناپیوسته  بدون آزمون دانشجو می پذیرد متقاضیان می توانند جهت ثبت...