ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مهربان
دانشگاه آزاد اسلامی مهربان
سالن ورزشی دانشگاه

ثبت نام در هجدهمین مراسم ازدواج دانشجویی

download

جهت ثبت نام  در مراسم ازدواج دانشجویی به سایت  www.nahad.ir مراجعه فرمائید. مهلت ثبت نام تا تاریخ 1393/08/05 تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام 1392/07/01 تا 1393/07/30 می باشد جهت کسب...

تصویب رشته های جدید در دانشگاه

download (3)

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو نرم افزار معماری(نقشه کشی ساختمان) متالوژی برق (الکترونیک) حسابداری جدید الکتروتکنیک جدید ----------------------------------------- کاردانی...

دکتر صدقی ارتباط دانشگاه با صنعت را امری ضروری در واحد های دانشگاهی دانست.

download (3)

دکتر صدقی ریاست واحد در جلسه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهربان لزوم پیوند دانشگاه با صنعت را جزو ضروری ترین کارها دانست. وی با اشاره به تخصصی کردن سرفصل ها و...